Aktuální akce

"Plzeň"

sobota 11.2.

Odkazy

www.rozhlas.cz

Relace v Rádiu REGION.

www.ivetahrotkova.cz

Terapeutka a koučka.

www.astrovera.eu

Astrologická poradna Věry Cikové.

www.foinix.cz

Psychoanalyticky orientované poradenství.

Certifikáty

Vážení přátelé a klienti.

Mnohdy jsme v životě zajatci svých myšlenek, pocitů a pravidel. Nedovolují nám plně používat svůj potenciál. Pravidla a pocity dědíme po svých předcích. Dědíme genetické informace ale i myšlenkové "programy" které nás nevědomky řídí. Tyto myšlenkové programy nemůžeme vidět. Jsou integrovány v naší psychice. Jsme na ně zvyklí, jsou součástí naší osobnosti. Konstelace ukazují tyto skryté programy takové, jaké jsou. Pokud je pochopíme, můžeme je změnit. Konstelace jsou prostředkem na cestě ke svobodě.

Dne 28.3. jsem měl krátkou dopolední relaci v Rádiu REGION o rodinných konstelacích. Pro poslech klikni na odkaz: www.rozhlas.cz.

Váš Antonín

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace jsou nejúčinnějším nástrojem ke změně osobních postojů a negativních vzorců myšlení které nám neslouží a které si neseme z naší původní rodiny, tedy té kde jsme vyrůstali.

Přispívají k řešení životních problémů a zviditelňují skrytou realitu. Osvobozují nás od vzorců chování a myšlenek, které mohou omezovat náš život. Máme možnost odhalit a vyléčit emoční zranění z dětství a tím zlepšit náš vztah k lidem, okolí a samému sobě. To se pak odrazí ve všech oblastech života.

V průběhu semináře Vám budou prostřednictvím živých sousoší a cvičení předvedeny Vaše komunikační a myšlenkové modely. Tyto modely používáme při jednání s druhými lidmi. Naučili jsme se je v naší původní rodině kde jsme vyrůstali a tyto modely nám mohou komplikovat komunikaci s druhými lidmi. Své vzorce můžeme uvidět, pak pochopit a změnit.

V první řadě je zapotřebí pracovat na vztahu s rodiči a přijmout je jací jsou. Pokud půjdeme proti nim, půjdeme i proti sobě protože z nich pocházíme. Jsou to naše součásti bez kterých bychom nebyli. Je nutné přijímat je bez výhrad.

V konkrétních konstelacích postavíme zástupce pro jednotlivé členy rodinného systému do pozice v prostoru. Tím se zviditelní skrytý rodinný systém. V okamžiku kdy se zástupci postaví na své místo a vžijí se do role, začnou se v nich projevovat pocity a reakce člověka kterého zastupují / hrají /. Tyto stavy obdivuhodně přesně popisují rodinná tajemství, zápletky a souvislosti v rodině. Jsou vyneseny na povrch rodinná "tabu". Nejčastějšími příčinami bolestných vztahů bývá ztráta komunikace mezi členy rodiny. Pak nastane ztráta úcty k sobě samému, ztráta upřímnosti a objektivity, objeví se skrytá nespokojenost a strach naslouchat lidem.

"Rodinné konstelace přinášejí do našich vztahů harmonii a lásku."

Rodinná rekonstrukce

Rodinná rekonstrukce je nejsilnější proces k ozdravení lidské psychiky vyvinutý Virginií Satirovou. Změna vědomí se odvíjí od toho co hvězda, / dále jen * / v průběhu rekonstrukce prožije a uvidí, a jak přijme změny. Celá akce se odvíjí formou psychodramatu ve kterém jsou zapojeni všichni účastníci.

Rodinná rekonstrukce má v zásadě tři části. V první části jde o to ukázat jaký obrázek si / * / odnesla do života ze svého dětství. Jak vnímala své různé životní situace a události v rodině. K připomenutí tohoto obrazu slouží rodinné mapy, rodinná chronologie a kolo vlivů. V druhé části rekonstrukce se utvoří reálné vidění rodičů a ostatních předků. Je to práce na opuštění různých rodinných pravidel, „rodičovských vyslanů“, představ a domněnek které si / * / utvořila o svých rodičích a předcích. Je to tvorba nového způsobu pohledu na svět kolem. Je to vytvoření reálného vnímání předků a současného života. V poslední, třetí části se rekonstruuje vztah / * / k samému sobě a svému „self“ / já, úsoba /. Při tomto procesu dochází k hledání své životní síly, svých tužeb, energie, osobnosti, osobitosti a vlastní ceny.

Hledání sama sebe prostřednictvím rodinné rekonstrukce je úžasným dobrodružstvím nejen pro / * / ale i pro všechny zúčastněné. Proces získávání svého „self“ / já, úsoba / je úžasnou a dobrodružnou výpravou za sebou samým, výpravou která může dát Vašemu životu nový směr. A pomoci najít Váš životní cíl.

Antonín Konvička

antonin

Narozen v Ostravě, původním povoláním elektronik, dlouholetý učitel praktického vyučování. Pracuje s dynamickými meditacemi /OSHO/, modelem sebeúcty, živými sousošími a rodinnými mapami.

Studoval učení mistrů Šrí Ramana Maharišiho a Šrí Aurabinda / Indie /. Po návratu z cesty po Indii se v roce 1999 se seznámil s Prof. Walterem F. Zahndem / USA, Kalifornie / a stal se jeho žákem. Při konstelacích používá komunikační modely Virginie Satirové / USA /. V roce 2002 absolvoval svou "rodinnou rekonstrukci" pod vedením Prof. Zahnda. V letech 2010 - 2011 absolvoval "Tematizovaný kurz práce s tělem v psychoterapii a konstelace" u Dr. Jitky Vodňanské. V současné době studuje dálkově na Pražské psychoterapeutické fakultě v Praze / celoživotní vzdělávání /. Hlásí se k "Rogersovskému" přístupu u svých klientů.


Copyright © 2009 Antonín Konvička and Jiří Ujčík