Můj učitel

Profesor Walter Zahnd

zahnd

Profesor, LCSW, BCD, QCSW a vědecký člen AAMFT

B.C.S.W., Univerzita v Kalifornii, Sacramento, 1962

M.S.W., Universita v Torontu, Kanada, 1964

Profil Prof. W. Zahnda na stránkách California State University

V současné době emeritní profesor. Od počátku svého jmenování v roce 1970 učil celou řadu tříd na Kalifornské univerzitě v Chicu. Byl zakladatelem školy Toyon Mesa, léčebného centra pro problémovou mládež, nyní nazývanou Youth for Change. Je jedním z prvních žáků a následovníků myšlenek Virginie Satirové, / 1916 – 1988, Wisconsin, USA /. V roce 1982 představil Virginii Satirovou na Kalifornské univerzitě a vydal její první profesionální videonahrávku výcvikové práce s názvem "The Chico Tapes". Je členem Avanta, the Virginia Satir Network.

Virginie Satir - Učitelka mého učitele

satir

Virginie Satir je mezinárodně uznávaná rodinná terapeutka. Svou pozici si získala nekonvenčními terapeutickými metodami, bohatou praxí a výzkumem na poli rodinné terapie. Celý život se věnovala těmto otázkám až do své smrti v roce 1988.

Virginie Satir založila tzv. "Satiriánský model" který je unikátní strategií vedoucí k osobnostnímu růstu a zlepšení komunikačních schopností. Věřila, že prožitková terapie je intenzívní duchovní zkušenost a cesta k vnitřnímu self / Já, úsoba /.

Terapeut pomáhá a vede lidi k tomu, aby byli schopni přijmout své pocity a bolest a také přijali vlastní prožitky a zkušenosti. Po přijetí negativních pocitů pak mohou prožívat radost a mír. Jsou schopni rozvíjet svůj osobní potenciál. Jejím základním přesvědčením bylo, že lidé mají lidsky růst a zlepšovat své kumunikační schopnosti především uvnitř rodiny.

Narodila se roku 1916 na farmě ve státě Wisconsin, USA. Studovala „Social Service Administration“ na chicágské univerzitě. Její první práce zahrnovala práci s dětmi a rodinami v Dallas Child Guidance Center, po čtyřech letech přešla na Illinois State Psychiatric Institute. V roce 1959 založila a odstartovala s Donem Jacksonem, Jules Ruskin a Gregory Batesonem prestižní Mental Reserch Institute v Palo Alto, California. Tento institut v současné době spoluvytváří metodiku rodinných terapií v USA. V průběhu svého života uspořádala stovky pracovních skupin a různých seminářů po celém světě. Přednášela na nich 5 komunikačních vzorců které jako první na světě popsala a zveřejnila. Učila model "validizace" lidské osobnosti. Pracovala ze sebeúctou. Její práce byly zaměřeny na osobní růst k humanismu a zlepšení zdraví. Virginie Satirová je považována za zakladatelku humanistické psychologie v USA. Napsala několik knih / Meditations and inspirations, Peoplemaking, Selfesteem apod. /. Do češtiny byly přeloženy její knihy: "Kniha o rodině" a "Za hranice rodinné terapie". Zemřela v roce 1988.

"Věřila, že lidské duše se mohou spojovat s ostatními dušemi, různými cestami skrze univerzum a životní sílu."

Copyright © 2009 Antonín Konvička